قوانین مالیاتی و محاسباتی
نرم افزارهای کاربردی

دوره‌های آموزشی

آیا وقت آن نرسیده که از یک جایی شروع کنید و بخشی از کارهایتان را با رایانه انجام دهید؟

نرم افزار اکسل یکی از کاربردی‌ترین نرم‌افزارهایی است که در حسابداری و حسابرسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پس اگر بخواهید بخشی از کار را با رایانه انجام دهید اولین قدم آشنایی با اکسل و استفاده از آن در حسابرسی است.

آیا از آموزش‌های بی‌برنامه‌ای که در رابطه با اکسل داشته‌اید خسته نشده‌اید؟ این همه آموزش ولی جایی از کار که باید استفاده شود مشخص نشده است.

در این دوره قصد داریم فقط مواردی از اکسل را که در کار حسابرسی صورت‌های مالی لازم است بدانیم و می‌توانیم از آنها استفاده کنیم آموزش دهیم.

هیچ مطلب اضافه‌ای که دانستن آن ممکن است روند یادگیری و استفاده از اکسل را در کار حسابرسی مختل کند آموزش داده نخواهد شد.

مقالات آموزشی

اثربخشی و مزایای آن

تعریف اثربخشی چیست؟ میزان تحقق اهداف را اثربخشی گویند. به عبارت دیگر ناشی از عملیات موجود و منابع در اختیار به چه میزان به اهداف

Read More »