صفحه اصلی

آموزش‌های کاربردی حسابرسی

۵۷۸,۰۷۲
دقیقه آموزش کاربردی

۴,۰۳۷
عدد دوره آموزشی

۷۴۱,۷۰۰
نفر ثبت نام در دوره

قوانین مالیاتی و محاسباتی
نرم افزارهای کاربردی

زمان باقی‌مانده برای شرکت درنظرسنجی طراحی دوره اکسل برای حسابرسان

Days
Hours
Minutes
Seconds

مقالات آموزشی

اثربخشی و مزایای آن

تعریف اثربخشی چیست؟ میزان تحقق اهداف را اثربخشی گویند. به عبارت دیگر ناشی از عملیات موجود و منابع در اختیار به چه میزان به اهداف

Read More »
You cannot copy content of this page