Activity

Activity

 • آیا مایل هستید در طراحی این دوره به ما کمک کنید؟
  آیا نیازهای خود از اکسل در حسابرسی را شناسایی کرده اید؟
  بخشهایی از اکسل که به نظر نویسنده برای استفاده حسابرسان از اکسل لازم است در این نظرسنجی آورده شده است. […]

 • دانشجو یم جلسه را شروع کرد در حال حاضر

  دانشجو جلسه جلسه ششم حسابرسی ۱ در دوره اصول حسابرسی ۱ را شروع کرد

 • دانشجو یم جلسه را شروع کرد در حال حاضر

  دانشجو جلسه جلسه دوازدهم حسابرسی ۱ در دوره اصول حسابرسی ۱ را شروع کرد

 • دانشجو یم جلسه را شروع کرد در حال حاضر

  دانشجو جلسه جلسه یازدهم حسابرسی ۱ در دوره اصول حسابرسی ۱ را شروع کرد

 • دانشجو یم جلسه را شروع کرد در حال حاضر

  دانشجو جلسه جلسه دهم حسابرسی ۱ در دوره اصول حسابرسی ۱ را شروع کرد

 • بارگزاری بیشتر
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.

منوهای نصب در پنل مدیریت