Category Archives: ابزارهای کاربردی

حسابرسی با رایانه به همراه معرفی چند نرم‌افزار مورداستفاده در حسابرسی

حسابرسی با رایانه به همراه معرفی چند نرم‌افزار مورداستفاده در حسابرسی

تعریف حسابرسی با رایانه درواقع واژه حسابرسی رایانه‌ای به استفاده از فناوری رایانه (کامپیوتر) در کارهای حسابرسی اطلاق می‌شود. امروزه بسیاری از اطلاعات شرکت‌ها در سیستم‌های اطلاعاتی نگهداری می‌شود و به‌مرور استفاده از کاغذ در عملیات داخلی سازمان‌ها در حال حذف شدن است. حرفه حسابرسی نیز می‌بایست متناسب با رشد فناوری، خود را محیط جدید […]