دوره آموزش استفاده از اکسل در حسابرسی

آنجه در این دوره آموزش خواهیم داد: کلیدهای میان‌بر در اکسل که هنگام کار با آنها بیشتر برخورد خواهیم کرد. توابع پرکاربرد و محل استفاده از آنها در حسابرسی مشکلات احتمالی که در کار با آنها روبرو خواهید شد و راه حل‌های لازم برای آنها جداول محوری (PIVOT TABLE) آشنایی با پاورکویری و استفاده از […]