منوهای نصب در پنل مدیریت

اهداف این دوره از نظر سرفصل‌های مصوب وزارت علوم عبارتند از:

 1. تعریف سیستم‌های اطلاعاتی و سیستم‌های اطلاعاتی مالی به طور خاص
  – تشریح نقش و جایگاه سیستم اطلاعاتی حسابداری در درون یک مجموعه سیستم اطلاعاتی مدیریت
 2. مقایسه سیستم‌های پردازش اطلاعات دستی و کامپیوتری
 3. توضیح و تشریح چرخه پردازش اطلاعات حسابداری
  – جمع‌آوری، پالایش، پردازش، نگهداری و ارائه اطلاعات
 4. تشریح نقش سیستم اطلاعاتی حسابداری در کمک به مدیریت در انجام برنامه‌ریزی و اعمال کنترل
  – تعریف برنامه‌ریزی و انواع آن
  – استفاده از تکنیک بودجه در برنامه‌ریزی مالی
  – تعیین ارتباط بین زیرمجموعه های یک سازمان در تنظیم بودجه
  – اعمال کنترل بودجه‌ای و اقدام روی بودجه
  – نقش سیستم بودجه در کنترل
 5. توضیح و تشریح اجزا تشکیل دهنده یک سیستم اطلاعاتی حسابداری
 6. مراجل اساسی طراحی سیستم اطلاعاتی حسابداری
  1.  تعریف امکان سنجی سیستم شامل:
   – بازنگری در تعریف مدیریت از مشکل
   – زمانبندی و
   – هزینه ایجاد سیستم
  2.  شناخت تفضیلی در مورد سیستم حسابداری موجود
  3. تعیین مبانی و اصول طراحی سیستم بر اساس شناخت تفضیلی سیستم موجود
  4.  طراحی سیستم
  5.  آموزش سیستم
  6.  اجرا و پیاده‌سازی سیستم
  7.  کنترل و نظارت در اجرای سیستم

برنامه درسی دوره

درس اول – مروری کلی بر سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری
جلسه اول سیستم اطلاعاتی حسابداری 01:13:00
تکلیف جلسه اول سیستم 5, 00:00
درس دوم – مروری بر پردازش معاملات و سیستم های برنامه ریزی منابع موسسه
جلسه دوم سیستم اطلاعاتی حسابداری 01:52:00
تکلیف جلسه دوم سیستم 5, 00:00
درس سوم – تکنیک های مستندسازی سیستم ها
جلسه سوم سیستم 01:17:00
تکلیف جلسه سوم سیستم 5, 00:00
جلسه چهارم سیستم 01:20:00
تکلیف جلسه چهارم سیستم 3, 00:00
جلسه پنجم سیستم 01:31:00
درس چهارم – بانکهای اطلاعاتی رابطه ای
جلسه ششم سیستم اطلاعاتی حسابداری 01:20:00
تکلیف جلسه ششم سیستم 20, 00:00
جلسه هفتم سیستم اطلاعاتی حسابداری 01:44:00
درس پنجم – چرخه درآمد
جلسه هشتم سیستم اطلاعاتی حسابداری 01:01:00
درس ششم – چرخه مخارج
جلسه نهم سیستم اطلاعاتی حسابداری 01:26:00
تکلیف جلسه نهم سیستم 10, 00:00
درس هفتم – چرخه تولید
جلسه دهم سیستم اطلاعاتی حسابداری 01:32:00
تکلیف جلسه دهم سیستم 20, 00:00
درس هشتم – مدیریت منابع انسانی و چرخه حقوق و دستمزد
جلسه یازدهم سیستم اطلاعاتی حسابداری 01:12:00
درس نهم - دفتر کل و سیستم گزارشگری
جلسه دوازدهم سیستم اطلاعاتی حسابداری 01:20:00

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرادعلی حمزه‌لی است. این سایت در زمینه آموزش حسابرسی و تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.