اصول حسابرسی 1

برای شرکت در این دوره می بایست در سایت لاگین کرده باشید  →   ورود | ثبت نام کنید

در این دوره مبانی اصولی و مهم حسابرسی مطرح می‌گردد و چارچوب کلی حسابرسی در این دوره طراحی می‌گردد.

اهداف آموزشی این دوره بر اساس سرفصل‌های مصوب وزارت علوم عبارتند از:

 1. نقش حسابرس در اقتصاد کشور
 2. رفتار حرفه‌ای
 3. مسئولیت قانونی حسابرسان
 4. حرفه حسابرسی
 5. کنترل داخلی
 6. حسابرسی سیستم‌های حسابگر الکترونیکی
 7. دلایل و مدارک حسابرسی و انواع مصادیق آن
 8. نمونه‌گیری آماری
 9. کاربرگ‌های حسابرسی و کنترل کیفیت در مورد کار حسابرسی
 10. رسیدگی به اسناد و مدارک ، طرح‌ریزی برنامه حسابرسی

اگر چه سرفصل‌های تعیین شده مربوط به سال‌های خیلی دور است لیکن سعی شده متناسب با استانداردهای جدید از منابع جدید علمی در تدریس این دوره استفاده شود.

همچنین با توجه به مطالب فوق که به نظر می‌رسد اکثر مبانی تئوریکی حسابرسی هستند لیکن سعی خواهد شد از تجربیاتی که در طول سال‌های مختلف در حسابرسی کسب شده مطالب کاربردی شده مطرح شود.

 

برنامه درسی دوره

درس اول – تقاضا برای حسابرسی
جلسه اول حسابرسی ۱ 01:32:00
جلسه دوم حسابرسی ۱ 01:04:00
تکلیف جلسه دوم حسابرسی ۱ 10, 00:00
درس دوم- گزارش‌های حسابرسی
جلسه سوم حسابرسی ۱ 01:41:00
تکلیف جلسه سوم حسابرسی ۱ 10, 00:00
جلسه چهارم حسابرسی ۱ 01:33:00
تکلیف جلسه چهارم حسابرسی ۱ 5, 00:00
درس سوم- حرفه حسابرسی مستقل
جلسه پنجم حسابرسی ۱ 01:03:00
تکلیف جلسه پنجم حسابرسی ۱ 3, 00:00
جلسه ششم حسابرسی ۱ 01:22:00
درس چهارم – اخلاق حرفه ای
جلسه هفتم حسابرسی ۱ 01:21:00
جلسه هشتم حسابرسی ۱ 01:55:00
تکلیف جلسه هشتم حسابرسی ۱ 5, 00:00
درس پنجم – مسئولیتهای قانونی
جلسه نهم حسابرسی ۱ 01:15:00
جلسه دهم حسابرسی ۱ 01:00:00
تکلیف جلسه دهم حسابرسی ۱ 20, 00:00
درس ششم – اهداف و مسئولیتهای حسابرس
جلسه یازدهم حسابرسی ۱ 00:42:00
درس هفتم – شواهد حسابرسی
جلسه دوازدهم حسابرسی ۱ 01:15:00

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
 • 5 ستاره0
 • 4 ستاره0
 • 3 ستاره0
 • 2 ستاره0
 • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

قيمت درخواست ثبت نام درخواست دوره7 ظرفیت باقیماندهامتیاز: 0 از 0 رای

0

 • 4 ماه
 • 35 ظرفیت
0 دیدگاه
31 دانشجو
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.

منوهای نصب در پنل مدیریت