برچسب درس: Audit Principles#1

درس دوم – حرفه حسابرسی مستقل

مباحثی که در این جلسه بدان پرداخته می‌شود: ساختار موسسات حسابرسی مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی عام که به حسابرسی مربوط است تشکل حرفه‌ای حسابرسان در کشور استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی سیاست‌های کنترل کیفیت در حسابرسی فایل ارائه این جلسه: نسخه PDF ارائه  

درس اول – تقاضا برای حسابرسی

در این درس به چهار مورد زیر پرداخته می‌شود: ماهیت حسابرسی حسابرسی و خطرات سرمایه گذار خدمات اطمینان‌بخشی الزامات دریافت گواهی حسابدار رسمی فایل مربوط به ارائه کلاس: جلسه اول فایل صوتی جلسه اول بخش ۱ فایل صوتی جلسه اول بخش ۲

You cannot copy content of this page